Upis

Da bi se upisali i započeli proces osposobljavanja za vozača motornih vozila potrebno je da dođete u naše prostorije sa ličnom kartom, te izvršite potpisivanje ugovora kojim se u pisanom obliku definišu prava i obaveze auto-škole i kandidata. Ovim ugovorom se definišu:

1. obaveze auto-škole, u cilju obezbjeđenja kvalitetnog osposobljavanja kandidata,

2. prava i obaveze kandidata, u skladu sa definisanim planom i programom,

3. cijena, uslovi plaćanja i trajanje procesa osposobljavanja.

Kandidat treba posjedovati ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije, čiji je propisani rok važenja godinu dana.