April 2024.

od 23. aprila do 31. maja 2024. kampanja pod nazivom „Lako je pojas vezati!“

AMS RS i AMD u toku 2024. godine učestvovaće zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i lokalnim zajednicama u periodu od 23. aprila do 31. maja 2024. godine u provođenju preventivne kampanje pod nazivom „Lako je pojas vezati!“
Cilj provođenja ove kampanje jeste povećanje procenta upotrebe sigurnosnih pojaseva kod korisnika vozila. Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva u slučaju saobraćajne nezgode smanjuje rizik smrtnog stradanja od 40% do 50% kod vozača i suvozača. Kod putnika na zadnjem sjedištu smanjuje se rizik smrtnog stradanja do 75%.
Osim što smanjuje rizik smrtnog stradanja, sigurnosni pojas smanjuje i rizik nastanka teških tjelesnih povreda u saobraćajnim nezgodama i to do 50% .
U periodu od 23. aprila do 31. maja 2024. godine provodiće se aktivnosti kako bi se poruka prenijela do ciljne grupe i uticalo na promjenu negativnih stavova po pitanju upotrebe sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilu.

od 23. aprila do 31. maja 2024. kampanja pod nazivom „Lako je pojas vezati!“ Read More »

Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad!


AMS RS i auto moto društva, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike
Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencijom za bezbjednost
saobraćaja Republike Srpske u periodu od 01. aprila do 31. avgusta 2024. godine provodiće
preventivnu aktivnost pod nazivom “Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad!“
U toku 2023. godine u saobraćajnim nezgodama na putevima u Republici Srpskoj smrtno je
stradalo 8 vozača motocikla i dva vozača mopeda. Teške tjelesne povrede zadobilo je 60 vozača
motocikla i 22 vozača mopeda. U saobraćajnim nezgodama u kojim učestvuju vozači motocikla i
mopeda, pored vozača motocikla i mopeda, često stradaju i putnici koji se prevoze sa njima.
Cilj provođenja preventivne aktivnosti “Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad!“ jeste
povećanje bezbjednosti vozača motocikla i mopeda u saobraćaju, odnosno smanjenje broja
poginulih i teško povrijeđenih motociklista i mopedista, kao i lica koja se prevoze sa njima, u
saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske. Preventivnim aktivnostima će se
pokušati uticati na promjenu negativnih stavova i ponašanja kod vozača motocikla i mopeda,
kao i kod ostalih vozača motornih vozila, a podržaće se ponašanje u skladu sa pravilima
saobraćaja. U toku trajanja kampanje vozači motocikla i mopeda podsjećaće se na obavezu
poštivanja saobraćajnih propisa, te na značaj upotrebe zaštitnih kaciga i druge zaštitne
opreme kao i na najčešće greške koje mogu dovesti do rizičnih situacija i nastanka
saobraćajnih nezgoda. Takođe, u toku trajanja kampanje i vozačima ostalih motornih vozila
skrenuće se pažnja na potrebu povećane opreznosti prema ovim kategorijama učesnika u
saobraćaju.

Retro je in! Vozi naprijed, pogledaj nazad! Read More »