Nova vozačka dozvola

Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti:

 

Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozovle podnosi se:

1) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci,

2) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole,

3) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu ( uvidom u ličnu kartu),

4) dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM