od 23. aprila do 31. maja 2024. kampanja pod nazivom „Lako je pojas vezati!“

AMS RS i AMD u toku 2024. godine učestvovaće zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i lokalnim zajednicama u periodu od 23. aprila do 31. maja 2024. godine u provođenju preventivne kampanje pod nazivom „Lako je pojas vezati!“
Cilj provođenja ove kampanje jeste povećanje procenta upotrebe sigurnosnih pojaseva kod korisnika vozila. Pravilna upotreba sigurnosnih pojaseva u slučaju saobraćajne nezgode smanjuje rizik smrtnog stradanja od 40% do 50% kod vozača i suvozača. Kod putnika na zadnjem sjedištu smanjuje se rizik smrtnog stradanja do 75%.
Osim što smanjuje rizik smrtnog stradanja, sigurnosni pojas smanjuje i rizik nastanka teških tjelesnih povreda u saobraćajnim nezgodama i to do 50% .
U periodu od 23. aprila do 31. maja 2024. godine provodiće se aktivnosti kako bi se poruka prenijela do ciljne grupe i uticalo na promjenu negativnih stavova po pitanju upotrebe sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilu.