Zamjena vozačke dozvole radi isteka roka važenja

 

Uz zahtjev za zamjenu prilaže se:

1) vozačka dozvola čiji je rok važenja istekao,
2) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije ili podkategorije navedene u ranijoj vozačkoj dozvoli, koje ne smije biti starije od šest mjeseci – vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja,
3) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, koje ne smije biti starije od šest mjeseci – vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.

Zamjena inostrane vozačke dozvole

Uz zahtjev za zamjenu inostrane vozačke dozvole prilaže se:
1) inostrana vozačka dozvola,
2) prevod inostrane vozačke dozvole ovjeren od strane sudskog prevodioca,
3) dokaz da to lice posjeduje ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
4) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od šest mjeseci,
5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60 KM