Kategorije

A kategorija


–              Polaganje kategorije A vrši se na motoru Keeway Speed 150 .
–              Potrebna dokumentacije za A kategoriju:
dvije kopije lične karte
dvije kopije vozačke dozvole (ovjerene)
dvije kopije CIPS prijavnice o mjestu boravka

–          Trajanje obuke A kategorije:

Ako posjeduje vozačku dozvolu B kategorije kandidat mora obaviti 15 časova iz oblasti upravljanja.

 B kategorija

–          Polaganje B kategorije vrši se na vozilima:

1.VW Polo               SDI

2.Corsa

3.Peugeot 307

–          Potrebna dokumentacije za B kategoriju ako kandidat posjeduje vozačku dozvolu:

dvije kopije lične karte

dvije kopije vozačke dozvole (ovjerene)

–          Potrebna dokumentacija za B kategoriju ako kandidat ne posjeduje vozačku dozvolu:

dvije kopije lične karte

–          Trajanje obuke B kategorije:

Ako posjeduje A1 ili B1 kategoriju,  25 časova i propisi u trajanju od 10 časova.

Ako posjeduje A kategoriju,  20 časova iz oblasti upravljanja.

Ako neposjeduje vozačku dozvolu, 35 časova iz oblasti upravljanja i 28  časova iz oblasti propisa.

Kontakt osobe:

C1 kategorija (do 7,5 t)

–          Obuka C1  kategorije vrši se na vw LT/40

–          Potrebna dokumentacije za C1 kategoriju:

dvije kopije lične karte

dvije kopije vozačke dozvole (ovjerene)

–          Trajanje obuke C1 kategorije:

10 časova iz oblasti upravljanja i propisi u trajanju od 10 časova.