Obnova vozačke dozvole

Uz zahtjev za zamjenu vozačke dozvole potrebno je priložiti:

1) ranije izdatu vozačku dozvolu,
2) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.

U slučaju nestanka vozačke dozvole podnosilac zahtjeva prilaže :

1) potvrdu nadležnog organa o prijavi nestanka vozačke dozvole (gubitka ili krađe),
2) dokaz o izvršenoj objavi vozačke dozvole nevažećom u Službenom glasniku,
3) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.

U slučaju upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja ili dotrajalosti, potrebno je priložiti:

1) ranije izdatu vozačku dozvolu,
2) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom (u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije),
3) dokaz o promjeni bilo kojeg podatka sadržanog u ranijoj vozačkoj dozvoli,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole u iznosu od 60,00 KM.