Pomoć na putu

Cjenovnik :

Troškove uklanjanja i prevoza vozila u skladu sa Zakonom o ovlaštenjima AMS RS snosi AMS  RS

 

OPIS

 

 Članovi AMS-RS

 

                 Ostali

 

Vozila

Registrovana u

inostranstvu

 

1. USLUGE OPRAVKE  VOZILA NA PUTU

Paušal do 1 časa rada do 20 km od Centra SP

 

BESPLATNO na osnovu kupona iz ATP knjižice  

 

 

Rad mehaničara na putu, svaki započeti čas rada

 

15,00 КМ

 

20,00 КМ

 

30,00 КМ

 

Pređeni kilometar SPI vozila

 

0,50 КМ

 

0,60 КМ

 

0,70 КМ

 

2.USLUGE UKLANjANjA  VOZILA I PREVOZ  PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

(za vozila mase do 3.5 t)
 

LOKO PREVOZ (do pređenih 10+10 km) sa utovarom i istovarom

 

50,00 КМ

 

60,00 КМ

 

80,00 КМ

 

PREVOZ za pređeni kilometar računajući dolazak i povratak 

 

 

1,20 КМ

 

 

1,30 КМ

 

 

 

1,50 КМ

 

 

utovat – istovar

 

10,00 КМ

 

10,00 КМ

 

 

10,00 КМ

 

ČUVANjE vozila (dan)

 

1,00 КМ

 

5,00 КМ

 

 

10,00 КМ