Djeca u saobraćaju 2019.

Planom obrazovnih i preventivnih aktivnosti Auto-moto saveza Republike Srpske (AMS RS) i Kalendarom takmičenja Republičkog pedagoškog zavoda (RPZ) za školsku 2018/2019. godinu predviđeno je sprovođenje saobraćajno-obrazovnog takmičenja učenika osnovnih škola Republike Srpske pod nazivom “Djeca u saobraćaju 2019”.

Takmičenje će se sprovoditi u skladu sa Pravilnikom saobraćajno-obrazovnog takmičenja učenika osnovnih škola Republike Srpske “Djeca u saobraćaju”. Takmičarski dio sprovešće se u dvije discipline – poznavanje pravila bezbjednog ponašanja u saobraćaju (teoretski dio) i vožnja na poligonu spretnosti (praktični dio)Na takmičenju “Djeca u saobraćaju 2019” učestvuju ekipe sastavljene od četiri učenika, dvije djevojčice i dva dječaka, koji su rođeni 2007, 2008. ili 2009. godine (bilo kojeg datuma).Školska takmičenja trebaju se održati u organizaciji osnovnih škola na osnovu Kalendara takmičenja RPZ do 31. marta 2019. godine,
Kvalifikaciona takmičenja trebaju se održati 20. aprila 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Auto-moto društava,
Finalno takmičenje “Djeca u saobraćaju 2019” održaće se 30. i 31. maja 2019. godine u Banji Vrućici kod Teslića. Za područje opština Kozarska Dubica i Kostajnica domaćin takmičenja, ove godine, je OŠ “Petar Mećava” iz Kostajnice.

Djeca u saobraćaju 2019. Read More »