SLEDEĆA GRUPA OD 03.06.2019- DOBRO DOŠLI !!!

U Auto školi AMD KD u toku je upis 6. grupe kandidata za vozače u 2019 godini.
Ova grupa sa osposobljavanjem počinje 03.06.2019. godine.
Upis
Da bi se upisali i započeli proces osposobljavanja za vozača motornih vozila potrebno je da dođete u naše prostorije sa ličnom kartom, te izvršite potpisivanje ugovora kojim se u pisanom obliku definišu prava i obaveze auto-škole i kandidata. Ovim ugovorom se definišu:
1. obaveze auto-škole, u cilju obezbjeđenja kvalitetnog osposobljavanja kandidata,
2. prava i obaveze kandidata, u skladu sa definisanim planom i programom,
3. cijena, uslovi plaćanja i trajanje procesa osposobljavanja.
Upis možete izvršiti i online na ovom sajtu ili telefonom od 07,30-15,00 h svakim radnim danom.

Dobro došli !!!